Posiedzenie Rady Krajowej ZZG w Polsce

Wiadomości

27 września 2016 r. w Katowicach obradowali członkowie Prezydium i Rady Krajowej Związku Zawodowego Górników w Polsce. Przedmiotem dyskusji były sprawy wewnątrzzwiązkowe jak również ogólnobranżowe jak projekt Programu dla górnictwa na lata 2016 – 2030.

Komitet Inicjatywy Obywatelskiej złożył sprawozdanie z postępu prac, a raczej jego brakiem nad projektem obywatelskim ustawy dot. deputatu węglowego. Od czasu pierwszego czytania w Sejmie, żadna z komisji do których projekt został skierowany nie podjęła prac. Członkowie Rady zaapelowali również do rządu o zmniejszenie podatków ciążących na górnictwie w swoim stanowisku o treści:

STANOWISKO

Rady Krajowej Związku Zawodowego Górników w Polsce

z dnia 27 września 2016 roku

skierowane do Rządu RP (Premier) oraz Ministra Energii

Polska posiada niespotykany w innych krajach wydobywających węgiel poziom obligatoryjnych obciążeń. Ponad  30 podatków, w tym 9 specyficznych dla branży górniczej skutecznie drenuje polskie górnictwo  i z góry stawia na przegranej pozycji choćby wobec węgla importowanego.

Warto przypomnieć, że w latach 2010-2015 płatności publicznoprawne górnictwa węgla kamiennego wyniosły prawie 45 mld zł, zaś w 2015r to kwota 6 275 174 600zł. Jak wynika z danych Górniczej Izby Przemysłowo- Handlowej w latach 2010-2015 wysokość obciążenia 1 tony węgla kamiennego (zł/t) wynosiła średnio ok. 100zł.

Politycy wielokrotnie, jeszcze przed wyborami  mówili o nadmiernym obciążeniu górnictwa przez podatki. Jednak mijają kolejne miesiące reformowania branży, a w kwestii nadmiernych danin nic się nie zmienia. W żadnym z przygotowywanych programów dla górnictwa nie ma informacji  o ewentualnych zmianach w zakresie opodatkowania wydobycia węgla. Stąd apelujemy o  zmianę podejścia i podjęcie prac nad ograniczeniem opodatkowania polskiego górnictwa.  Restrukturyzacja branży bez weryfikacji polityki fiskalnej nie powiedzie się.

Naszym zdaniem niezbędna jest weryfikacja zobowiązań publicznoprawnych, które górnictwo wpłaca do budżetu państwa, budżetów lokalnych i innych państwowych funduszy. Obecny system podatkowy blokuje jego rozwój i pozbawia konkurencyjności. Dla zreformowania polskiego górnictwa nie wystarczy restrukturyzacja spółek górniczych i kopalń. Trzeba również zrewidować  niekorzystny dla górnictwa system podatków, opłat i kar. Tym bardziej, że sytuacja na rynkach światowych dodatkowo trwale obniża wartość węgla.

Rada Krajowa ZZG w Polsce apeluje o złagodzenie państwowej polityki wobec opodatkowania górnictwa lub zlikwidowania części danin, czy też choćby zawieszenia czasowego niektórych z podatków, co pozwoliłoby na przeżycie w okresie dekoniunktury i kryzysu, tak ważnego gwaranta  bezpieczeństwa energetycznego kraju, jakim jest polski węgiel. Odpowiedzialna polityka musi zwracać uwagę na możliwości płatnicze sektora górniczego. W przeciwnym razie z jednej strony będzie reformowała jego struktury, zmniejszała zatrudnienie, a z drugiej zabierała w postaci nadmiernej ilości podatków niezbędne środki finansowe do  rozwoju.

Rada Krajowa ZZG w Polsce uważa, że zmniejszenie nadmiernych obciążeń  podatkowych może pozytywnie wpłynąć na kondycję polskiego górnictwa.

Rada Krajowa ZZG w Polsce

ZZG w Polsce przy KWK "Bolesław Śmiały" w Łaziskach Górnych (c) 2010
Zaloguj się