Krok po kroku – deputat węglowy dla emerytów i rencistów górniczych oraz osób uprawnionych

Wiadomości, Wydarzenia

Szanowni Państwo,

W piątek 09.06.2106 o godz.20.00 na posiedzeniu Sejmu RP, odbyło się pierwsze czytanie “Ustawy o zmianie ustawy z dnia 7 września2007r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego.” Zgodnie z obowiązującym prawem dotyczącym obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej projekt przedstawił i uzasadnił przewodniczący Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej i jednocześnie w-ce przewodniczący Rady Krajowej Związku Zawodowego Górników w Polsce – Wacław Czerkawski.

Pomimo późnej pory temat wywołał bardzo duże zainteresowanie wśród posłów obecnych na sali obrad.

Wydaje się, że ożywienie spowodował nie tyle temat sprawy , ile sposób w jaki projekt trafił pod obrady sejmu. Posłowie widocznie uznali że nie można zlekceważyć głosu ponad 126 tysięcy obywateli i należy się nad sprawą pochylić.

Po wyczerpującym przedstawieniu propozycji zmian w ustawie górniczej dotyczących deputatu węglowego głos w sprawie zabrali: Krzysztof Gadowski – PO, Krzysztof Sitarski – Kukiz 15, Monika Rossa – Nowoczesna, Mirosław Suchoń – Nowoczesna, Mieczysław Kasprzyk – PSL, Ireneusz Zyska – WIS, Ewa Malik – PIS. Wszyscy wymienieni posłowie wypowiedzieli się pozytywnie na temat proponowanych przez nas zmian, poza Moniką Rossa z Nowoczesnej (był to jej indywidualny głos). Ogólnie partia Nowoczesna jest za deputatem dla emerytów.

Pytania dodatkowe zadało 11 posłów, dotyczyły m.in.: wysokości górniczych emerytur oraz rządowego projektu zmiany ustawy, który jednak nie został wprowadzony w życie. Na pytania odpowiedzieli Wacław Czerkawski i minister energii Krzysztof Tobiszowski. Ze strony posłów nie było uwag. Zgodnie z naszymi oczekiwaniami projekt ustawy został przekazany do rozpatrzenia w Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa w celu dalszego procedowania.

Należy pamiętać, że ustawa w obecnym czy przyszłym kształcie przestaje funkcjonować w roku 2027, a wraz z nią wygasałoby uprawnienie do deputatu. Projekt zmiany obecnej ustawy napisaliśmy tak, że oprócz przywrócenia deputatu, proponujemy zmianę art. 30a. W momencie wygaśnięcia ustawy w 2027r., uprawnienie do deputatu byłoby dla osób uprawnionych bezterminowe. Nie zapomnieliśmy też o okresie niewypłacania świadczenia. Trzeba wspomnieć, że sprawa dotyczy zarówno obecnych jak i przyszłych emerytów górniczych.

Związek Zawodowy Górników w Polsce zainicjował starania o przywrócenie deputatu węglowego dla emerytów w 2015 roku. Przy pomocy innych związków zawodowych oraz środowiska emerytów udało się doprowadzić sprawę do obecnego etapu i chcemy skutecznie doprowadzić ją do końca.

Janusz Ludwig

ZZG w Polsce przy KWK "Bolesław Śmiały" w Łaziskach Górnych (c) 2010
Zaloguj się