Dariusz Potyrała przewodniczącym Rady Pracowników w Kompanii Węglowej

Wydarzenia

Dariusz Potyrała został wybrany na przewodniczącego Rady Pracowników Kompanii Węglowej.

Podczas wyborów do Rady zdobył największą liczbę głosów. 17 czerwca odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Pracowników III kadencji przy obecności przedstawicieli Zarządu Kompanii Węglowej S.A.

Zgodnie z statutem powołano prezydium Rady w skład którego weszli:

- Przewodniczący Rady Pracowników  – Dariusz Potyrała

- Wiceprzewodniczący – Bogusław Hutek oraz Jerzy Demski

- Sekretarz – Krzysztof Stanisławski

Przypomnijmy: rady pracowników posiadają ustawową kompetencję do uzyskiwania od pracodawcy informacji na temat przedsiębiorstwa, m. in. działalności i sytuacji ekonomicznej pracodawcy, przewidywanych zmian stanu i struktury zatrudnienia oraz działań, które mogą powodować istotne zmiany w organizacji pracy lub podstawach zatrudnienia.

Nowi członkowie Rady Pracowników w kolejności (według liczby uzyskanych głosów):

  1. Dariusz Potyrała
  2. Bogusław Hutek
  3. Waldemar Stelmach
  4. Jerzy Demski
  5. Jerzy Sawczuk
  6. Przemysław Skupin
  7. Krzysztof Stanisławski
ZZG w Polsce przy KWK "Bolesław Śmiały" w Łaziskach Górnych (c) 2010
Zaloguj się