Pismo do Premier

Wydarzenia

Rada Krajowa Związku Zawodowego Górników w Polsce ze zdumieniem dowiaduje się z doniesień medialnych, że 30 czerwca ma odbyć się w Katowicach prezentacja specjalnego Programu dla Śląska, co było jednym z istotnych punktów Porozumienia podpisanego 17 stycznia w Katowicach przez Pani rząd z górniczymi związkami zawodowymi. Jak czytamy w załączniku do Porozumienia : „Program reindustrializacji Śląska i Małopolski, którego celem jest wsparcie rozwoju regionu, który będzie stymulował powstanie nowych miejsc pracy zostanie opracowany przy udziale strony społecznej i samorządowej przez powołany zespół rządowy”.

Niestety w praktyce strona społeczna została w procesie jego tworzenia całkowicie pominięta. Powołany przez Panią międzyresortowy zespół ds. Śląska i Małopolski, w skład którego weszło siedmiu wiceministrów szybko zapomniał o podpisanych ustaleniach. Zgłaszając swój akces uczestniczenia w opracowywaniu najlepszych rozwiązań dla Śląska liczyliśmy na poważne podejście do tematu i sprawną realizację zapisów Porozumienia. Od tamtej chwili mijały kolejne miesiące, a strona związkowa nie miała ani wglądu, ani możliwości wpływu na konkretne rozwiązania. Teraz dowiadujemy się, że Program powstał i będzie zaprezentowany na specjalnym posiedzeniu rządu w Katowicach. Podkreślamy: dowiadujemy się z doniesień medialnych.

Ze strony rządu nie otrzymaliśmy żadnego zaproszenia na prezentację. Obawiamy się, żeby nie był to kolejny projekt dla nas, ale bez nas. Podobnie jak to było z początkiem reformowania branży górniczej przez Pani rząd, kiedy to z mediów górnicy dowiadywali się, które kopalnie będą zlikwidowane. Mamy również nadzieję, że nie jest to tylko przedwyborcza deklaracja powstania programu reindustrializacji na papierze, ale realna pomoc w złagodzeniu skutków dekoniunktury na rynku węgla. Społeczność Śląska i Małopolski oczekuje konkretnych propozycji wzmocnienia przemysłowego oraz planów wsparcia dla obszarów szczególnie dotkniętych programem naprawczym sektora górnictwa węgla kamiennego.

Kryzys w górnictwie trwa. Polityka antywęglowa Unii Europejskiej oraz głęboka restrukturyzacja branży węgla kamiennego prowadzi do osłabienia bezpieczeństwa energetycznego Polski co stanowi realne zagrożenie dla tysięcy miejsc pracy w gminach górniczych. Trwanie w tej sytuacji lub jeszcze gorzej: zły program dla Śląska i Małopolski może pociągnąć za sobą upadek wielu polskich kopalń i setek firm skupionych wokół całej branży górniczej.

Rada Krajowa Związku Zawodowego Górników w Polsce domaga się szerokiej debaty i publicznej prezentacji zapisów Programu dla Śląska i Małopolski. Oczekujemy pełnej realizacji zapisów Porozumienia z 17 stycznia br., w tym udziału strony związkowej i samorządowej w tworzeniu programu. Pomijanie przez Pani ministrów partnerów społecznych w procesie tworzenia tak ważnych dokumentów spowoduje, że będziemy surowymi recenzentami ich pomysłów i rezerwujemy sobie prawo do ewentualnej ostrej krytyki.

Pismo do Premier

ZZG w Polsce przy KWK "Bolesław Śmiały" w Łaziskach Górnych (c) 2010
Zaloguj się