Wniosek o przekazanie pisemnych informacji

Strona

Rada Pracowników Kompanii Węglowej S.A. zwraca się z wnioskiem o przekazanie pisemnych informacji dotyczących bieżącej sytuacji ekonomicznej Kompanii Węglowej S.A., skutków tej sytuacji dla funkcjonowania firmy oraz przewidywanych działań zmierzających do trwałej poprawy wyników ekonomicznych firmy.

Rada Pracowników oczekuje przedstawienia planowanych działań w zakresie zmian organizacyjnych funkcjonowania Kompanii Węglowej ze szczególnym uwzględnieniem: czasu i trybu powstania Nowej Kompanii. Informacje te mają ogromne znaczenie dla pracowników zatrudnionych w kopalniach i zakładach należących do Kompanii Węgłowej oraz w spółkach w których Kompania posiada większościowe udziały.

W związku z powyższym oczekujemy na przedstawienie planowanych zmian zatrudnienia oraz działań mających na celu utrzymanie poziomu zatrudnienia z podziałem na kopalnie i zakłady. Rada Pracowników Kompanii Węglowej S.A. domaga się pilnego spotkania z całym Zarządem Kompanii Węglowej S.A. na którym zostaną poruszone tematy wynikające z kompetencji nadanych ustawą z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji.

Zobacz wniosek

ZZG w Polsce przy KWK "Bolesław Śmiały" w Łaziskach Górnych (c) 2010
Zaloguj się