Komunikat

Wiadomości, Wydarzenia

Okręgowa Komisja Wyborcza Nr 3 KWK „Bolesław Śmiały” informuje że wybory do Rady Pracowników Kompanii Węglowej III kadencji odbędą się 22 kwietnia 2015 w godzinach od 500 do 2400 w pomieszczeniu lampowni.

Uprawnionymi do głosowania są pracownicy zatrudnieni w KWK „Bolesław Śmiały” oraz pracownicy ZIT i ZGRI.

Wyborcy przysługuje prawo do głosowania na maksymalnie siedmiu kandydatów.

Należy przez to rozumieć że głos jest ważny kiedy na karcie jest zaznaczonych  od 1 do 7 kandydatów. Karty z większą ilością zaznaczeń niż 7 oraz karty bez skreśleń uważa się za głosy nieważne.

Głosuje się przez postawienie znaku X obok nazwiska kandydata.

ZZG w Polsce przy KWK "Bolesław Śmiały" w Łaziskach Górnych (c) 2010
Zaloguj się