Porozumienie ws. Rady Pracowników

Wiadomości

Działające w Kompanii Węglowej S.A. niżej podpisane organizacje związkowe popierają w wyborach do Rady Pracowników Kompanii Węglowej S.A. wspólnych kandydatów zgłoszonych przez NSZZ „Solidarność”, ZZG w Polsce, ZZ „Kadra”, WZZ „Sierpień 80″ i ZZ Pracowników Dołowych w osobach:

  1. Jerzy Demski
  2. Bogusław Hutek
  3. Dariusz Potyrała
  4. Jerzy Sawczuk
  5. Przemysław Skupin
  6. Krzysztof Stanisławski
  7. Waldemar Stelmach

Wyżej wymienieni kandydaci w wyborach do Rady Pracowników Kompanii Węglowej S.A. deklarują współpracę z niżej podpisanymi organizacjami związkowymi w zakresie informowania i konsultacji oraz wypracowywania stanowisk i opinii Rady Pracowników.

Porozumienie ws. Rady Pracowników

ZZG w Polsce przy KWK "Bolesław Śmiały" w Łaziskach Górnych (c) 2010
Zaloguj się