Stanowisko górników i energetyków wobec strategii budowy unii energetycznej

Wiadomości, Wydarzenia

Stanowisko górników i energetyków wobec strategii budowy unii energetycznej wyrażone przez Prezydium Rady Krajowej Związku Zawodowego Górników w Polsce i Prezydium Zrzeszenia Związków Zawodowych Energetyków

Budowanie fundamentów unii energetycznej kosztem eliminacji węgla z gospodarki i energetyki europejskiej uważamy za skandaliczne i nie do przyjęcia przez Polskę. Poparcie rządu RP dla takich zasad, wyrażone 19 marca 2015 r. podczas posiedzenia szefów państw UE jest dla nas niezrozumiałe i bulwersujące. Oceniamy je, jako łamanie wcześniejszych zapewnień i obietnic o obronie polskiej gospodarki opartej na własnych surowcach energetycznych, co zapisane jest w krajowej strategii energetycznej.

W konkluzjach Rady Europejskiej przyjętych 19 marca w Brukseli znalazło się pięć filarów budowania przyszłej strategii unii energetycznej, które miałyby bronić kraje członkowskie przed uzależnieniem i ewentualnym szantażem ze strony państw spoza UE. Niestety okazuje się, że jest to kolejna próba systemowego niszczenia polskiej gospodarki węglowo-energetycznej. Oprócz takich filarów jak: bezpieczeństwo energetyczne; solidarność i zaufanie; w pełni zintegrowany europejski rynek energetyczny; efektywność energetyczna; badania innowacyjności i konkurencyjności, znalazł się zapis o dekarbonizacji gospodarki. Promowanie przez Radę Europejską inicjatywy odchodzenia od węgla daje zielone światło do rozpoczęcia prac nad konkretnymi aktami prawnymi, co jest ogromnym zagrożeniem dla polskiej racji stanu.

Umieszczenie dekarbonizacji w podstawach unii energetycznej to kolejna odsłona walki z górnictwem, która wraz z pakietem klimatycznym prowadzi do wyrugowania energetyki węglowej. Jako reprezentanci związkowych środowisk górniczych i energetycznych uważamy decyzję Rady Europejskiej, a w tym polskich władz, za działanie szkodzące polskiej gospodarce, które doprowadzą do upadku całego sektora wydobywczo-energetycznego i co za tym idzie do gigantycznego bezrobocie, jak również do uzależnienia nas od surowców energetycznych innych krajów.

Protestujemy przeciwko polityce dekarbonizacji, pod którą podpisuje się obecny rząd PO-PSL. Domagamy się oficjalnego stanowiska rządu wyjaśniającego skutki, jakie dotkną polskie społeczeństwo w wyniku podpisanych ustaleń.

Plik w formacie PDF (468KB)

ZZG w Polsce przy KWK "Bolesław Śmiały" w Łaziskach Górnych (c) 2010
Zaloguj się