Wniosek o przekazanie pisemnych informacji

Strona

Rada Pracowników Kompanii Węglowej S.A. zwraca się z wnioskiem o przekazanie pisemnych informacji dotyczących bieżącej sytuacji ekonomicznej Kompanii Węglowej S.A., skutków tej sytuacji dla funkcjonowania firmy oraz przewidywanych działań zmierzających do trwałej poprawy wyników ekonomicznych firmy.

Czytaj dalej »

ZZG w Polsce przy KWK "Bolesław Śmiały" w Łaziskach Górnych (c) 2010
Zaloguj się