Dariusz Potyrała przewodniczącym Rady Pracowników w Kompanii Węglowej

Wydarzenia

Dariusz Potyrała został wybrany na przewodniczącego Rady Pracowników Kompanii Węglowej.

Podczas wyborów do Rady zdobył największą liczbę głosów. 17 czerwca odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Pracowników III kadencji przy obecności przedstawicieli Zarządu Kompanii Węglowej S.A.

Zgodnie z statutem powołano prezydium Rady w skład którego weszli:

- Przewodniczący Rady Pracowników  – Dariusz Potyrała

- Wiceprzewodniczący – Bogusław Hutek oraz Jerzy Demski

- Sekretarz – Krzysztof Stanisławski

Czytaj dalej »

Pismo do Premier

Wydarzenia

Rada Krajowa Związku Zawodowego Górników w Polsce ze zdumieniem dowiaduje się z doniesień medialnych, że 30 czerwca ma odbyć się w Katowicach prezentacja specjalnego Programu dla Śląska, co było jednym z istotnych punktów Porozumienia podpisanego 17 stycznia w Katowicach przez Pani rząd z górniczymi związkami zawodowymi. Jak czytamy w załączniku do Porozumienia : „Program reindustrializacji Śląska i Małopolski, którego celem jest wsparcie rozwoju regionu, który będzie stymulował powstanie nowych miejsc pracy zostanie opracowany przy udziale strony społecznej i samorządowej przez powołany zespół rządowy”.

Czytaj dalej »

Wniosek o przekazanie pisemnych informacji

Strona

Rada Pracowników Kompanii Węglowej S.A. zwraca się z wnioskiem o przekazanie pisemnych informacji dotyczących bieżącej sytuacji ekonomicznej Kompanii Węglowej S.A., skutków tej sytuacji dla funkcjonowania firmy oraz przewidywanych działań zmierzających do trwałej poprawy wyników ekonomicznych firmy.

Czytaj dalej »

ZZG w Polsce przy KWK "Bolesław Śmiały" w Łaziskach Górnych (c) 2010
Zaloguj się