Posiedzenie Rady Krajowej

Wydarzenia

W dniu 11 lutego 2013 w  Katowicach odbyło się posiedzenie Rady Krajowej ZZG w Polsce.

Najważniejszym wydarzeniem było podjęcie uchwały o zwołaniu Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów  w dniu 23.03.2013.

Głównym tematem zjazdu będą zmiany strukturalne ZZG w Polsce. Projekt Nowego statutu ZZG został opracowany pod koniec zeszłego roku. Obecnie obowiązujący statut, wymaga dostosowania  niektórych zapisów do warunków panujących u poszczególnych pracodawców.

ZZG w Polsce przy KWK "Bolesław Śmiały" w Łaziskach Górnych (c) 2010
Zaloguj się