Posiedzenie Rady Krajowej

Wydarzenia

W dniu 11 lutego 2013 w  Katowicach odbyło się posiedzenie Rady Krajowej ZZG w Polsce.

Najważniejszym wydarzeniem było podjęcie uchwały o zwołaniu Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów  w dniu 23.03.2013.

Głównym tematem zjazdu będą zmiany strukturalne ZZG w Polsce. Projekt Nowego statutu ZZG został opracowany pod koniec zeszłego roku. Obecnie obowiązujący statut, wymaga dostosowania  niektórych zapisów do warunków panujących u poszczególnych pracodawców.

Nowy sztandar ZZG

Bez kategorii

W 2012 roku zarząd ZZG w Polsce przy KWK „Bolesław Śmiały” podjął  uchwałę o sfinansowaniu ze składek członkowskich zakupu nowego sztandaru.

Dotychczas używany przez nas sztandar pochodził z 1984 roku, z okresu, kiedy związek nazywał się Niezależny Związek Zawodowy Pracowników KWK „ Bolesław Śmiały”. Sztandar ten był darem załogi kopalni. W 1985 związek wszedł  w skład Federacji Związków Zawodowych Górników. Federacja przekształciła się w 1992 roku w Związek Zawodowy Górników w Polsce. Wtedy też zarejestrowane zostało logo związku, które obowiązuje do dzisiaj.

Sztandar zamówiono i został wykonany w pracowni szat liturgicznych i sztandarów w Chorzowie, którą od 20 lat prowadzi pani Honorata Gilman. Wykonany w terminie, bardzo solidnie, z dobrych materiałów i dokładnie według naszego zamówienia, będzie nas godnie reprezentował przez następne lata.

Sztandar został poświęcony podczas uroczystości Barbórkowej w dniu 4 grudnia 2012 roku. Prezentujemy kilka zdjęć z tej uroczystości.

Zapraszamy do zapoznania się ze zdjęciami z przygotowań oraz uroczystości poświęcenia nowego sztandaru.

ZZG w Polsce przy KWK "Bolesław Śmiały" w Łaziskach Górnych (c) 2010
Zaloguj się