Jubileusz XX-lecia ZZG w Polsce

Wydarzenia

W dniu 30 marca 2012 roku w Sali Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach, odbyła się Konferencja Sprawozdawczo – Programowa ZZG w Polsce. W trakcie dyskusji nad sprawozdaniami delegaci pozytywnie ocenili działania liderów ZZG W Polsce, które miały na celu utworzenie silnej centrali związków zawodowych branży przemysłowej. Doświadczenia zachodnich organizacji związkowych wskazują na to, że jest to dobry kierunek, a w zasadzie konieczność w naszej pracowniczej i związkowej  rzeczywistości. Zapowiedziano również zwołanie Nadzwyczajnego Zjazdu w 2013 roku w celu dokonania zmian w statucie związku. Konferencja zobowiązała organizacje zakładowe do zainteresowania się i zaangażowania w politykę władz samorządowych celem lepszej realizacji potrzeb środowisk górniczych. Konferencja wezwała do podejmowania wszelkich działań w celu obrony obowiązującego systemu emerytalnego. Konferencja trwała od godz. 10.00 do godz. 13.00.

Po przerwie, o godz. 14.00 w obecności zaproszonych gości, rozpoczęła się uroczysta akademia inaugurująca obchody XX-lecia ponownej rejestracji naszego związku. W części oficjalnej akademii po raz pierwszy zostały wręczone statuetki „Honorowy Hajer”. Wyróżniono nimi osoby szczególnie zasłużone we współpracy z naszym związkiem oraz takie, które przyczyniają się do rozwoju branży górniczej  z uwzględnieniem  potrzeb pracowników i ich rodzin jako ważnego elementu systemu.

Statuetki otrzymali: Główny Inspektor Pracy –Anna Tomczyk, Wojewoda Śląski- Zygmunt Łukaszczyk, Prezes Kompanii Węglowej- Joanna Strzelec- Łobodzińska, Prezes Wyższego Urzędu Górniczego-Piotr Litwa, Przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych- Jan Guz, Dyrektor Fundacji im. Róży Luxemburg- Joanna Gwiazdecka, Prezes Związku Pracodawców Górnictwa Węgla Kamiennego- Mirosław Kugiel oraz Prezes Kopalni Soli Wieliczka SA- Krystian d’Obyrn.

Wręczono Złote Honorowe Odznaki za zasługi dla OPZZ. Otrzymali je: Ryszard Pomarański, Bogusław Szmuc i Bogdan Nowak.

Honorowe Odznaki Zasłużony Dla Ochrony Pracy otrzymali: Zdzisław Cichosz, Roman Kubanek oraz członek naszej organizacji zakładowej – Janusz Porwolik. Janusz jest członkiem zarządu ZZG w Polsce KWK „Bolesław Śmiały”, a jednocześnie pełni funkcję zastępcy Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy. Jako aktywny członek kopalnianej Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy jest sprawnym działaczem i propagatorem zasad bezpiecznej pracy, szczególnie wśród nowych pracowników. Potrafi sprawnie i skutecznie połączyć działanie na rzecz bezpieczeństwa oraz funkcje społeczne w związku bez uszczerbku dla obowiązków pracowniczych które wypełnia wzorowo. Gratulujemy!

Oprócz odznaczonego Janusza Porwolika w uroczystościach z ramienia naszej kopalni udział wzięli: przewodniczący Janusz Ludwig, byli przewodniczący – Ryszard Pieter, Czesław Synowiec oraz Dyrektor ds. Pracy Krzysztof Janik. Aktywnym udziałem w organizacji konferencji oraz akademii wykazał się członek zarządu – Mariusz Podkowik.

Z okazji jubileuszu został wydana bogato ilustrowany album przedstawiający stuletnie tradycje naszego związku aż do dnia dzisiejszego. Album można nabyć w siedzibie Rady Krajowej w Katowicach. Bliższe informacje można uzyskać  w biurze zarządu. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z konferencji oraz akademii.

Zapraszamy do zapoznania się z galerią z uroczystości – XX-lecie ZZG w Polsce.

ZZG w Polsce przy KWK "Bolesław Śmiały" w Łaziskach Górnych (c) 2010
Zaloguj się